Ingeborgs Resor

Intresseföreningen Ingeborgs Resor är en ideell förening utan vinstsyfte.Våra enda inkomster består av medlemsavgiften som är cirka 4000 kronor per år.

Vår föresats är att verka för en gemensam samvaro vid resor och andra fritidsaktiviteter för personer med funktionshinder. Varje sommar anordnas en sol-och badresa till utlandet. Under årens lopp har vi anordnat grillkvällar, dagsresor till bl. a Ven, badresor till Lalandia mm.

Föreningen har sedan 1990 ett stadigt medlemsantal på cirka 50 personer. I vår styrelse finns totalt 9 personer, med eller utan funktionshinder, representerade -alla med lika stor delaktighet och inflytande.

Deltagare på våra resor ansöker själv om bidrag, alternativt bistånd via fond eller kommun. Vid behov kan vi förmedla kontakt till eventuell ledsagare. 

Genom att skapa en meningsfull sysselsättning utanför omsorgerna, tror vi att vi bidrar till en ökad självkänsla och självkännedom samt öppnar alternativa dörrar till samhället.

Gotland

Sommaren 2007.